Διεύθυνση
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr και .ελ
N. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο
+30 281 0391450