Διεύθυνση
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr και .ελ
N. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο/Fax
+30 281 0391450 (Τηλ.)

+30 281 0391451 (Fax)
+30 281 0391459 (Fax)