Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

O Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (απόφαση 750/2 19/02/2015) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαρτίου 2015

Προηγούμενοι Κανονισμοί

  • Τροποποίηση της Απόφασης 693/9 (04/06/2013) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr"

  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 693/9 (04/06/2013) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

  • Παράταση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Απόφασης 592/012 (03/02/2011) της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 592/012 (03/02/2011) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 351/76 (20/05/2005) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

  • Τροποποιήσεις της Απόφασης 351/76 (20/05/2005) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr"