Κανονιστικά Κείμενα

  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ (Απόφαση 843/2/01-03-2018) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
  • Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ (Απόφαση 852/5/21-05-2018) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Προηγούμενοι Κανονισμοί

  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (απόφαση 750/2 19/02/2015) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  • Τροποποίηση της Απόφασης 693/9 (04/06/2013) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr"
  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 693/9 (04/06/2013) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  • Παράταση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Απόφασης 592/012 (03/02/2011) της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 592/012 (03/02/2011) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 351/76 (20/05/2005) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
  • Τροποποιήσεις της Απόφασης 351/76 (20/05/2005) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr"