Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ( «Όροι») του παρόντος ισχύουν για τους επισκέπτες των Ιστότοπων www.gr, www.ελ και grweb.ics.forth.gr (εφεξής «Ιστότοπος») του Μητρώου Ονομάτων Internet .gr and .ελ («Μητρώο») του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας («ΙΤΕ-ΙΠ»).

Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά προτού προβείτε σε χρήση του Ιστότοπου. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση αυτού του Ιστότοπου αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνήσατε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και να συμμορφωθείτε με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε χρήση του Ιστότοπου.

Το ΙΤΕ-ΙΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς τους παρόντες Όρους, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Η τελευταία αναθεώρηση του παρόντος έγινε στις 26 Ιουνίου 2018.

Γενικά - Νόμιμη Χρήση του ιστότοπου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμο σκοπό.

Το ΙΤΕ-ΙΠ παρέχει και συντηρεί αυτό τον Ιστότοπο με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες για τις δραστηριότητές του Μητρώου και για τον έλεγχο διαθεσιμότητας ονομάτων χώρου.

Όλες οι πληροφορίες του Ιστότοπου παρέχονται «ως έχει». Το ΙΤΕ-ΙΠ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου είναι πλήρεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες, παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουμε προς τούτο. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο δεν προορίζεται ως παροχή αξιόπιστων συμβουλών.

Το ΙΤΕ-ΙΠ αποποιείται ρητά από κάθε και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου ή από πράξεις που βασίστηκαν στις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο ή από τη χρήση αυτών των πληροφοριών εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου.

Σε περίπτωση που ο Ιστότοπος περιέχει πληροφορίες για νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή αποφάσεις που έχουν θεσπιστεί από δημόσιες αρχές, οι εν λόγω διατάξεις ή αποφάσεις ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί, καταργηθεί ή αντικατασταθεί αφότου δημοσιεύτηκαν στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, οφείλετε να συμβουλεύεστε μόνο την τελευταία επίσημη έκδοσή που δημοσιεύεται από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες τρίτων και συνδέσμους προς τρίτους ή προς Ιστότοπους τρίτων. Αυτές οι πληροφορίες τρίτων δεν εκφράζουν τις απόψεις του ΙΤΕ-ΙΠ και οι σύνδεσμοι προς τους Ιστότοπους τρίτων παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας. Το ΙΤΕ-ΙΠ δεν εκφράζει καμία άποψη και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών ή των Ιστότοπων που ανήκουν σε τρίτους.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο:

  • που παραβιάζει τους εθνικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς,
  • που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα,
  • με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να βλάψει, να αχρηστεύσει, να υπερφορτώσει ή να παρεμποδίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε εξυπηρετητή του ΙΤΕ-ΙΠ ή του / των δικτύου / δικτύων που συνδέονται με αυτόν,
  • που συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση, ή κατάχρηση ή παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,
  • για τη χρήση οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων ή φωτογραφιών, που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους,
  • για τη σκόπιμη μετάδοση, αποστολή ή φόρτωση («upload») υλικού που είναι επιβλαβές από τεχνικής άποψης (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμούς, ιών Η/Υ, Trojan horses, worms, logic bombs, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή επιβλαβών δεδομένων).

Πολιτική cookies

Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου του Μητρώου ή, κατά περίπτωση, επιλέγοντας «Αποδοχή» στο banner / αναδυόμενο παράθυρο με τίτλο «Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και αποδέχεστε την πολιτική cookies.» στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου, αποδέχεστε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies και δίνετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση cookies, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση και τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο. Η αποδοχή της χρήσης cookies σημαίνει ότι συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας από το ΙΤΕ-ΙΠ. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση cookies στην οποία προβαίνουμε, θα πρέπει είτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον περιηγητή σας, είτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Η απενεργοποίηση λήψης των αρχείων cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου να μην είναι πλέον διαθέσιμες.

Τί είναι τα αρχεία cookies;

Τα αρχεία cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας από τους Ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Ο σκοπός των cookies είναι η αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας (όπως η επιλογή γλώσσας ή άλλες προτιμήσεις απεικόνισης), για τη διαχείριση της συνεδρίας, για τη διευκόλυνση της περιήγησης, για την εμφάνιση πληροφοριών με πιο αποτελεσματικό τρόπο, για να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση με πιο εξειδικευμένες πληροφορίες όπου επιθυμείτε ή κρίνεται αναγκαίο, για την ασφαλή λειτουργία των Ιστότοπων.

Ο Ιστότοπος του Μητρώου χρησιμοποιεί cookies συνεδρίας για τη διαχείριση της συνεδρίας σας και για λόγους ασφάλειας, για τη διευκόλυνση της περιήγησης, για την εμφάνιση πληροφοριών με πιο αποτελεσματικό τρόπο και για να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση με πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Μόνιμα cookies με διάρκεια ζωής ενός έτους χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την εμπόδιση εμφάνισης του μηνύματος συναίνεσης για τη χρήση αρχείων cookies.

Οι ρυθμίσεις των περισσότερων περιηγητών Διαδικτύου, σας δίνουν τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των cookies, καθώς και ειδοποίησής σας πριν από την εγκατάσταση ενός αρχείου cookie. Η απόρριψη της χρήσης των cookies μπορεί να επηρεάσει την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο ή και να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ειδική σελίδα για τα αρχεία cookies ή τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Τύποι cookies

Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης και διάρκειας ζωής τους τα cookies κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Cookies Συνεδρίας (Session Cookies), δημιουργούνται και αποθηκεύονται προσωρινά για την διάρκεια μιας συνεδρίας και διαγράφονται μετά το κλείσιμο του περιηγητή.
  • Μόνιμα Cookies (Persistent Cookies), παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν διαγράφονται μετά το κλείσιμο του περιηγητή.
Cookie Σκοπός Τύπος Cookie
JSESSIONID Χρησιμοποιείται για την διαχείριση της συνεδρίας. Λήγει στο τέλος της συνεδρίας. Συνεδρίας
cookieconsent_status Εμποδίζει την επανάληψη του μηνύματος σχετικά με τους όρους χρήσης και τα αρχεία Cookies όταν πατάτε το κουμπί «Αποδοχή». Μόνιμα

Αντίστοιχα, ανάλογα με τον Ιστότοπο από τον οποίο προέρχονται, κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • First-party Cookies, τα οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται από τον Ιστότοπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή. Μόνον ο συγκεκριμένος Ιστότοπος μπορεί να τα διαβάσει.
  • Third-party Cookies, δημιουργούνται και αποθηκεύονται από τρίτα μέρη και όχι από τον τρέχοντα Ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Cookies τρίτων

Εκτός από τη χρήση των cookies του παρόντος Ιστότοπου, σε περίπτωση που επισκεφθείτε ιστοσελίδες τρίτων ιστότοπων, σας ενημερώνουμε ότι τοποθετούν και δύναται να έχουν πρόσβαση με Cookies στον υπολογιστή/κινητό σας. Η χρήση των τρίτων ιστοτόπων cookies υπόκειται στις δικές τους πολιτικές/όρους χρήσης ιδιωτικότητας, απορρήτου, προστασίας προσωπικών δεδομένων, νόμιμης χρήσης και το ΙΤΕ-ΙΠ δεν έχει καμία επιρροή στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, διαβίβαση αυτών των δεδομένων από/σε αυτούς τους τρίτους.

Υπηρεσία Τρίτου Σκοπός Τύπος Cookie Περαιτέρω Πληροφορίες
Google Maps Ενσωμάτωση χάρτη για την κοινοποίηση της διεύθυνσης του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας. Third-party
Google reCAPTCHA Προστασία από bots / spam / κατάχρηση πόρων συστήματος Third-party

Προς διευκόλυνσή σας παρέχουμε εδώ τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα για το πως ο εν λόγω τρίτος, Google, χρησιμοποιεί δεδομένα, cookies, όταν επισκέπτεστε, περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιείτε εφαρμογή/ές των.

Άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Ο Ιστότοπος του Μητρώου κάνει χρήση και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού ιχνών συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP και αρχείων καταγραφής (log files) αποκλειστικά για την προστασία και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Το ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνει σοβαρά υπόψη το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο, και την προστασία προσωπικών δεδομένων, και για τον σκοπό αυτό, το ΙΤΕ-ΙΠ δεν θα διαβιβάσει ή θα κοινοποιήσει δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το νόμο ή / και τις αρμόδιες Αρχές.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δρομολογητές, κινητά τηλέφωνα κλπ.) για την μεταξύ τους αναγνώριση και επικοινωνία σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Ενδέχεται να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP του τερματικού σας εξοπλισμού για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) επίλυση τεχνικών ζητημάτων, (β) διαφύλαξη ασφάλειας και προστασίας του Ιστότοπου, και (γ) καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος.

Αρχεία καταγραφής (log files)

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή αρχείων που καταγράφουν τη δραστηριότητα του Ιστότοπου και συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη. Αυτές οι καταγραφές μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε: (α) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος του χρήστη, (β) πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση του χρήστη (όπως για παράδειγμα το URL από το οποίο προέρχονται, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία επισκέφτηκαν τον Ιστότοπό μας, ποιες σελίδες του Ιστότοπού μας επισκέφτηκαν) και (γ) άλλα παρόμοια δεδομένα πλοήγησης ή δεδομένα σχετικά με τα κλικ που έκαναν οι χρήστες.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το υλικό που περιέχει και παρέχει ο Ιστότοπος προστατεύεται από το νόμο, τις οικείες διατάξεις διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος στους δικαιούχους αυτών, και το ΙΤΕ-ΙΠ είτε έχει την κυριότητα του εν λόγω υλικού που έχει δημιουργήσει είτε διαθέτει δικαίωμα, άδεια ανάρτησης, χρήσης του.

Δεν επιτρέπεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή, η πώληση, η παρουσίαση, ή η με άλλον τρόπο ανακοίνωση, διαβίβαση, μεταβίβαση, χρήση, του περιεχομένου, των πληροφοριών, εν όλω ή εν μέρει, του Ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΙΤΕ-ΙΠ.